วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมชมผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เครื่องมือต่างๆทางวิทยาศาสตร์ และข้อมูลสถิตินักวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการค้นคว้า ศึกษา ทดลอง

บริการของเรา

นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)
(16,552)

รวบรวม นักวิทยาศาสตร์ / นักวิจัย ในประเทศ ผู้มีความเชี่ยวชาญของแต่ละสาขาวิชา สามารถค้นหาข้อมูลเพื่อดูประวัติ และผลงานวิจัย ของแต่ละท่านได้ที่นี่

ผลงานวิจัย (RESEARCH)
(59,638)

รวบรวมผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งประเทศ ซึ่งมีข้อมูลผลงานวิจัยที่หลากหลาย สามารถค้นหาข้อมูลเพื่อศึกษาและหาแนวทางการวิจัยได้ที่นี่

เครื่องมือ (EQUIPMENT)
(12,182)

รวบรวมข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ค้นหาข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาข้อมูลความสามารถของเครื่อง วิธีใช้งานเครื่องมือรวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่นี่

ห้องปฏิบัติการ (LABORATORY)
(409)

รวบรวมห้องปฏิบัติการ แยกเป็นหน่วยงาน และจังหวัด ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ สามารถค้นหาห้องปฏิบัติการใกล้เคียง เพื่อติดต่อใช้บริการกับผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ ได้ที่นี่

บล็อก (BLOG)
(13)

แหล่งรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้งานวิจัยจากเหล่า นักวิจัยหรือกลุ่มผู้ที่สนใจงานวิจัยต่างๆ ทุกเรื่องราว สามารถสื่อสารกันได้ทาง บล็อกแห่งนี้

กระดานถามตอบ (WEBBOARD)
(5)

ร่วมพูดคุยพบปะกับนักวิจัย กลุ่มผู้ที่สนใจในด้านต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่องานวิจัยของชาติ เข้าร่วมกันที่นี่

นักวิทยาศาสตร์ (Scientist)

รวบรวมข้อมูลนักวิทยาศาสตร์ ค้นหาข้อมูลนักวิทยาศาสตร์เพื่อดูประวัติการศึกษาและผลงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ ได้ที่นี่

อาจารย์ จิรพรรณ ทองมาก

สาขาบริหารธุรกิจ,สาข...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

อาจารย์ อารีตา สัมมารัตน์

สาขาเทคโนโลยีนิวเคลี...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

อาจารย์ วัชรี วงศ์ทะเนตร

สาขาบริหารธุรกิจ,
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

อาจารย์ ดร. ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ

สาขาวิศวกรรมศาสตร์,
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

อาจารย์ ทวีป เสนคำวงศ์

สาขาเกษตรศาสตร์และทร...
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อาจารย์ ดิศสกุล อึ้งตระกูล

สาขาสถาปัตยกรรมและกา...
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คลิกดูนักวิทยาศาสตร์ทั้งหมด

ผลงานวิจัย (Research)

ค้นหาข้อมูลงานวิจัยที่เราเก็บรวมรวมไว้ ทั้งงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว งานวิจัยที่ทำสำเร็จแล้ว และงานวิจัยที่กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์
คลิกดูผลงานวิจัยทั้งหมด

เครื่องมือ (EQUIPMENT)

รวบรวมข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ค้นหาข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาข้อมูลความสามารถของเครื่อง วิธีใช้งานเครื่องมือรวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่นี่

เครื่องวัดอุณภูมิ

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...

เครื่องบดทับ

ห้องปฏิบัติการทดสอบ ผลิตและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพร...

ชุดถาดตะแกรง

ห้องปฏิบัติการทดสอบ ผลิตและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพร...

เครื่องชั่งดิจิตอล แบบตั้งโต๊ะ

ห้องปฏิบัติการทดสอบ ผลิตและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพร...

เครื่องทำตัวอย่างแห้งณจุดวิกฤต

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ธาตุและสารประกอบ...
คลิกดูเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั้งหมด

ห้องปฏิบัติการ (Laboratory)

รวบรวมข้อมูลห้องปฏิบัติการ ค้นหาข้อมูลห้องปฏิบัติการเพื่อดุตำแหน่งที่ตั้งและเครื่องมื่อวิทยาศาสตร์ของห้องปฏิบัติการ ได้ที่นี่

สำนักวิจัยจุฬาภรณ์

54 ถนนกำแพงเพชร 6 เเขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม 10210

ศูนย์บริการวิเคราะห์โครงสร้างและนาโนเทคโ...

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุเชิงฟังก์ชันและนาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต. ...

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Service Unit : LSU) อาคารสิรินธรวิศวพั...

ห้อง SC 2208

เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210

ห้อง SC 2211

เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
คลิกดูห้องปฏิบัติการทั้งหมด

เครือข่ายอุทยาน