จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

ตู้ควบคุมความชื้น

  • รหัสเครื่องมือ : 53.610.02.014.002
  • ชื่อเครื่องมือ : ตู้ควบคุมความชื้น
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Cooling Chamber
  • ยี่ห้อ : Haier
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เครื่องสำอาง
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 07:00:00 ถึง 17:00:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ไม่อนุญาตให้จอง


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ