จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

แป้นหมุนขึ้นรูป

  • รหัสเครื่องมือ : 0060
  • ชื่อเครื่องมือ : แป้นหมุนขึ้นรูป
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : THROWING WHEEL
  • ยี่ห้อ : Gladstone
  • รุ่น : G 40
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิศวกรรมศาสตร์
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 12:00:00 ถึง 20:00:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา :
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ชื่อโครงการ :
รายละเอียด :


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ