จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

เครื่องวิเคราะห์ ทดสอบ โลหะหนักในน้ำ ที่เป็นสารละลาย

  • รหัสเครื่องมือ : -
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวิเคราะห์ ทดสอบ โลหะหนักในน้ำ ที่เป็นสารละลาย
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Atomic Absorption Spectro metter
  • ยี่ห้อ : PerkinElmer
  • รุ่น : PinAAcle 900F FLAME HSN
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 08:00:00 ถึง 16:00:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา :
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ชื่อโครงการ :
รายละเอียด :


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ