จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

ตู้อบไฟฟ้า

  • รหัสเครื่องมือ : 0083
  • ชื่อเครื่องมือ : ตู้อบไฟฟ้า
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : HOT PLATE
  • ยี่ห้อ : SCHOTT GLAS
  • รุ่น : SLK2 (Germany)
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 08:00:00 ถึง 16:00:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ไม่อนุญาตให้จอง


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ