จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

ANAEROBIC JAR

  • รหัสเครื่องมือ : 0084
  • ชื่อเครื่องมือ : ANAEROBIC JAR
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : ANAEROBIC JAR
  • ยี่ห้อ : Becton Dickinon
  • รุ่น : Gaspak 150 USA
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 08:00:00 ถึง 16:00:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ไม่อนุญาตให้จอง


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ