จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

เครื่อง Gas Chromatography /Mass Selective Detector (GCMS)

  • รหัสเครื่องมือ : MFU-CH-003
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่อง Gas Chromatography /Mass Selective Detector (GCMS)
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Gas Chromatography /Mass Selective Detector (GCMS)
  • ยี่ห้อ : Agilent
  • รุ่น : GC;6890N/MS;5973
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เคมีวิเคราะห์
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 08:00:00 ถึง 16:00:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ไม่อนุญาตให้จอง


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ