จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

เครื่องกวนสารละลาย

  • รหัสเครื่องมือ : AGGRL-16
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องกวนสารละลาย
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Magnetic Hotplate Stirrer
  • ยี่ห้อ : SCILOGEX
  • รุ่น : MS7-H550-S LED Digital Magnetic Hotplate Stirrer
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : ทรัพยากรสัตว์
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 15:00:00 ถึง 23:00:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา :
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ชื่อโครงการ :
รายละเอียด :


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ