แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องวิเคราะห์ ทดสอบ โลหะหนักในน้ำ ที่เป็นสารละลาย

  • รหัสเครื่องมือ : -
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวิเคราะห์ ทดสอบ โลหะหนักในน้ำ ที่เป็นสารละลาย
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Atomic Absorption Spectro metter
ความคิดเห็นที่ 1