รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

ตู้ควบคุมความชื้น

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ธนิดา พงษ์พิชิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
055-968721

สร้างโดย : มนทิรา มีขำ 2556-03-11 14:56:59

แก้ไขล่าสุดโดย : มนทิรา มีขำ 2560-05-20 15:00:36