รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

แป้นหมุนขึ้นรูป

  • รหัสเครื่องมือ : 0060
  • ชื่อเครื่องมือ : แป้นหมุนขึ้นรูป
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : THROWING WHEEL
  • ยี่ห้อ : Gladstone
  • รุ่น : G 40
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิศวกรรมศาสตร์
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มูลค่าเครื่องมือ : 111,541.83 บาท
  • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรม

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Namthip Wongpratheep 2556-03-13 16:20:31

แก้ไขล่าสุดโดย : Namthip Wongpratheep 2559-03-21 13:48:59