รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องวิเคราะห์ ทดสอบ โลหะหนักในน้ำ ที่เป็นสารละลาย

 • รหัสเครื่องมือ : -
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวิเคราะห์ ทดสอบ โลหะหนักในน้ำ ที่เป็นสารละลาย
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Atomic Absorption Spectro metter
 • ยี่ห้อ : PerkinElmer
 • รุ่น : PinAAcle 900F FLAME HSN
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2556
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : วิเคราะห์ ทดสอบ โลหะหนักในน้ำ ที่เป็นสารละลาย
 • บริษัทที่จำหน่าย : บริษัท เพอร์กินเอลเมอร์ จำกัด
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำ

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
มีนา กรมมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
055416601

สร้างโดย : วราพร โอ่งวัน 2556-09-25 10:27:57

แก้ไขล่าสุดโดย : วรรณิศา ทิพย์ปัญญาไชย 2559-03-25 16:32:14