รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

ตู้อบไฟฟ้า

  • รหัสเครื่องมือ : 0083
  • ชื่อเครื่องมือ : ตู้อบไฟฟ้า
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : HOT PLATE
  • ยี่ห้อ : SCHOTT GLAS
  • รุ่น : SLK2 (Germany)
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการเคมี

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Namthip Wongpratheep 2557-01-29 08:21:09

แก้ไขล่าสุดโดย : Namthip Wongpratheep 2559-03-22 10:41:41