รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

ANAEROBIC JAR

  • รหัสเครื่องมือ : 0084
  • ชื่อเครื่องมือ : ANAEROBIC JAR
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : ANAEROBIC JAR
  • ยี่ห้อ : Becton Dickinon
  • รุ่น : Gaspak 150 USA
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  • วัตถุประสงค์การใช้งาน : ใช้ในการเลี่ยงเซลล์ไม่สามารถทนต่อ อ็อกซิเจนได้
  • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการทางจุลวิทยา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Namthip Wongpratheep 2557-01-29 08:22:24

แก้ไขล่าสุดโดย : Namthip Wongpratheep 2559-06-24 10:31:24