รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่อง Gas Chromatography /Mass Selective Detector (GCMS)

 • รหัสเครื่องมือ : MFU-CH-003
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่อง Gas Chromatography /Mass Selective Detector (GCMS)
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Gas Chromatography /Mass Selective Detector (GCMS)
 • ยี่ห้อ : Agilent
 • รุ่น : GC;6890N/MS;5973
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เคมีวิเคราะห์
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2545
 • มูลค่าเครื่องมือ : 3,249,884.17 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : ใช้ในการทำนายองค์ประกอบทางเคมีของตัวอย่างที่สามารถระเหยได้ โดยสามารถฉีดตัวอย่างในสถานะของเหลวที่ระดับความเข้มข้นอยู่ในช่วง ppm ถึง ppb หรือ ใช้เทคนิค SPME ในการเตรียมตัวอย่างได้
 • บริษัทที่จำหน่าย : Agilent Technologies, Inc.
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : แผนกวิเคราะห์และทดสอบทางเคมี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
supavadee Inyorm
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
053-916254
Utiya Philasal
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
053-916254
wirasinee Chuensonti
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
053-916254

สร้างโดย : t thandorn 2556-02-06 11:54:56

แก้ไขล่าสุดโดย : สลิลทิพย์ ศรีอ่อน 2561-04-20 01:01:31