รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่อง Gas Chromatography /Mass Selective Detector (GCMS)

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
supavadee Inyorm
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
053-916254
Utiya Philasal
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
053-916254
wirasinee Chuensonti
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
053-916254

KEYWORD

สร้างโดย : t thandorn 2556-02-06 11:54:56

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-21 05:31:47