รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องกวนสารละลาย

 • รหัสเครื่องมือ : AGGRL-16
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องกวนสารละลาย
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Magnetic Hotplate Stirrer
 • ยี่ห้อ : SCILOGEX
 • รุ่น : MS7-H550-S LED Digital Magnetic Hotplate Stirrer
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : ทรัพยากรสัตว์
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2558
 • มูลค่าเครื่องมือ : 12,500.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : กวนสารละลายให้เป็นเนื้อเดียวกัน
 • บริษัทที่จำหน่าย : Lab leader co., Ltd
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการกลางด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ทองสา บัวสุข
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
0879076614

สร้างโดย : ทองสา บัวสุข 2556-02-17 15:44:13

แก้ไขล่าสุดโดย : ทองสา บัวสุข 2560-12-15 14:58:48